Foredrag

Jeg tilbyder en række foredrag inden for mine undervisnings- og forskningsfelter. Foredragene henvender sig særligt til gymnasier og højskoler, men kan også tilpasses højere læreanstalter.

Digitale distraktioner i undervisningen – Hvordan tackler vi digital støj i praksis?

Foredraget omhandler udfordringerne med digital støj i undervisning, og hvordan de kan imødegås gennem konkrete initiativer. Afsættet er mine egne forsknings- og praksiserfaringer inden for emnet, som jeg har gjort mig gennem mit arbejde på DPU, Århus Universitet. Foredraget er særligt henvendt til undervisere i den danske gymnasieverden, men kan også tilpasses til højere læreanstalter. Læs mere her.

Kunsten at tolerere det intolerante – Hvor går grænsen for tolerance i moderne demokratier?

Foredraget stiller skarpt på, hvad tolerance indebærer, og hvad tolerance ikke indebærer i liberale demokratier. Gennem nedslag i den politiske filosofi og jordnære hverdagscases argumenterer jeg for, at tolerancens vanskelige kunst består i at kunne tåle det, man finder tåbeligt og perverst. Men samtidig er tolerance langt fra ensbetydende med blødsøden eftergivenhed over for afstumpede holdninger eller en hyldest til, at alt er tilladt. Foredraget er særligt oplagt i forbindelse med forløb om identitetspolitik, hate speech, religion, politisk polarisering og censur.

Værdier og videnskab – Hvordan kan vi håndtere konflikten mellem politik og ekspertise i vidensamfundet?

Politik og viden er et umage sengepar. Politik er kendetegnet ved konflikter, forhandlinger og kompromiser, mens viden retter sig mod sandhed, og sandheden står ikke til forhandling. Så hvad stiller vi op i et samfund, der i stadigt stigende grad er afhængigt af videnskab og ekspertise? Hvis den viden, som vi efterspørger, var både entydig og hævet over værdier, forekommer svaret ligetil: Vi beder dem, der mener og føler noget, klappe kaje, og vender os mod dem, der har indsigt i sagernes rette sammenhæng. Men sådan forholder det sig sjældent – hvis overhovedet. Foredraget fokuserer på, at megen videnskab hverken kan eller bør være værdimæssig neutral, hvis vi ønsker at bruge den til at forstå komplekse problemer, hvad enten der er tale om naturfænomener som pandemier, klimaprocesser og miljøforurening eller om samfundsanliggender som diskrimination, fattigdom eller kriminalitetsbekæmpelse. Skal man undersøge disse fænomener, må man nødvendigvis gøre sig en række værdiafledte antagelser, og derfor er sammenstødet mellem værdier og viden næppe så simpelt, som det ofte gøres til i den offentlige debat såvel som i akademiske fora. I foredraget forsøger jeg gennem en række hverdagsnære eksempler at tage både politik og videnskab seriøst – uden at underkende den enes relevans på bekostningen af den anden. Og jeg advarer mod konsekvenserne af to af tidens varme snuptagsløsninger: At gøre politik til videnskab gennem hovedløs faktatro eller at forfladige videnskab til tro og meningsmageri.